«Πράσινο» φως για συμβασιούχους – Eυρωαπόφαση – πρόκριμα για χιλιάδες εργαζομένους

0

Την πρώτη καθοριστικού χαρακτήρα δικαίωσή τους έλαβαν από την Ευρώπη οι συμβασιούχοι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ύστερα από σχετική απόφαση και του Αρείου Πάγου, αναγνώρισε σε δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους το δικαίωμα μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίησή τους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. H χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κρίνει ότι η ελληνική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, δεν συνάδει με την κοινοτική οδηγία-πλαίσιο 1999/70, αφού δεν χρησιμεύει για την προστασία των εργαζομένων. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, πρόκειται για απόφαση – πρόκριμα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η οποία δεσμεύει και τα ελληνικά δικαστήρια αλλά και τις δικαστικές αρχές σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης …..