Πράσινο φως

0

Ευρωπαίοι πολίτες ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούν να ιδρύουν ιδιωτικά ΚΤΕΟ στη χώρα μας, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το πράσινο φως για την απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών ΚΤΕΟ άναψε η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αφορμή επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος του υπουργείου Μεταφορών για τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ (όπως οριστική ή προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, πρόστιμα κ.λπ.) στις περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας …..