«Πράσινο» για έλεγχο στους νόμους για πολεοδομικές ρυθμίσεις

0

«E» 1/2 «Στον αέρα» κινδυνεύουν να βρεθούν όλες οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που περνάνε επίτηδες με νόμο από τη Βουλή, ενσωματώνοντας μέσα τους όλες εκείνες τις πράξεις που θα μπορούσαν να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (π.χ. τροποποιήσεις ρυμοτομικές, οικοδομικές άδειες κ.λπ.), με μοναδικό σκοπό να αποφύγουν τις προσφυγές και τον δικαστικό έλεγχο νομιμότητας και συνταγματικότητας …..