Προφυλάκιση για τρεις της ευρωκομπίνας

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Στην προφυλάκιση τριών Ιταλών κατέληξαν, προς το παρόν τουλάχιστον, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Λουξεμβούργο για να εντοπιστούν οι δράστες της ευρωκομπίνας στις δημόσιες συμβάσεις της Ε.Ε. …..