Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 18 θέσεις στενογράφων στη Βουλή

0

Προκήρυξη (1Γ/2010) του ΑΣΕΠ, που αφορά την κάλυψη με γραπτό διαγωνισμό 18 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου στενογράφων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, για τη Βουλή των Ελλήνων, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση από την ανεξάρτητη αρχή…