Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

0

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών…