Προωθούν νόμο για τις υποκλοπές-εξπρές!

0

«E» 29/1 PEΠOPTAZ: AΛEΞANΔPOΣ AYΛΩNITHΣ Σε νομοθετικές αλλαγές του Διατάγματος 47/05, ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και αποτελεσματικό το σύστημα των «νομίμων συνακροάσεων» τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (δηλαδή των υποκλοπών που κάνουν οι Aρχές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας), σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση, που αναδεικνύεται πρωτοπόρος σε μέτρα περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών …..