Προς ακύρωση και η προαγωγή εννέα πρέσβεων

0

Την ακύρωση της προαγωγής εννέα πρέσβεων, που αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο το 2005 ύστερα από εισήγηση του τότε υπουργού Εξωτερικών Π. Μολυβιάτη, θα προτείνει κατά την αυριανή συζήτηση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο σύμβουλος Γ. Ποταμιάς. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η υπουργική πρόταση στερείται αιτιολογίας καθώς αρκείται σε μια γενική και αόριστη αναφορά ως προς την υπεροχή των πρέσβεων που τελικώς προήχθησαν και απλώς επαναλαμβάνει τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος …..