Προς αναγνώριση πτυχίων από Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/3/2007 Σοβαρές ανατροπές στον τομέα της Παιδείας προοιωνίζεται δικαστική απόφαση, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για να μπορούν να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα σε όσους απέκτησαν πτυχίο σε ανώτερη σχολή της Ε.Ε., έστω και αν ένα τμήμα των σπουδών τους διανύθηκε σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) στην Ελλάδα. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται το πρώτο βήμα για την έμμεση αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που μπορούν να αποκτηθούν και μέσω ΕΕΣ, αφού κρίνεται ότι η Ελλάδα όφείλε να αναγνωρίσει ότι μπορεί να εργαστεί στη χώρα μας ως οπτικός ένας Ελληνας που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ινστιτούτο του Vinci της Φλωρεντίας, παρόλο που ένα μέρος των σπουδών έγινε σε ΕΕΣ στην Αθήνα …..