Προς δημιουργία ενιαίου φορέα

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11/9/2006 Διέξοδο από τα προβλήματα για την αξιοποίηση της δημόσιας μεγάλης ακίνητης περιουσίας εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει η σύσταση τριμελούς ομάδας, από τους διευθύνοντες συμβούλους ή προέδρους, που θα αναλάβει να συντονίσει τους τρεις μεγάλους ιδιοκτήτες/διαχειριστές της δημόσιας περιουσίας: Tην KEΔ (Kτηματική Eταιρεία του Δημοσίου), την ETA (Eταιρεία Tουριστικής Aνάπτυξης) και τα Oλυμπιακά Aκίνητα. Πρόκειται για την πρώτη φάση ενός ιδιαίτερα δύσκολου και φιλόδοξου σχεδίου που, αν λειτουργήσει, θα μπορέσει στη συνέχεια να αποτελέσει τη βάση ενός ευρύτερου θεσμικού φορέα αξιοποίησης του συνόλου της δημόσιας περιουσίας που θα συμπεριλάβει και την ακίνητη περιουσία των υπόλοιπων δημόσιων φορέων και οργανισμών …..