Προς εκκαθάριση το θέμα stage

0

Θέμα Stage προέκυψε αίφνης στην κυβέρνηση αναφορικά με τη μονιμοποίηση όσων συμπλήρωσαν το 24μηνο ή, ακόμη, και την απομάκρυνση των «επί μαθητεία» εργαζομένων που τώρα συμπληρώνουν 2 χρόνια και, κατά συνέπεια, θα εγείρουν απαιτήσεις για «τακτοποίηση»…