Προσαρμογή στη σχετική κοινοτική οδηγία – Απλουστεύονται με ν/σχ οι εξαγορές εισηγμένων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2006 ΚΑΘΕ πρόσωπο που στο εξής θα αποκτά άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μίας υπό εξαγοράς εταιρείας, που υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, θα υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της. Αυτή είναι η κυριότερη -αλλά όχι και η μοναδική- αλλαγή που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. Το σ/ν αφορά σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη σχετική Κοινοτική Οδηγία …..