Προσέφυγαν αναρμοδίως

0

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ελληνες φαίνεται πως ανακάλυψαν τον «δρόμο» προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, μόνο που η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών τους αφορούσαν θέματα εκτός της αρμοδιότητάς του. Από 134 καταγγελίες που δέχτηκε πέρσι από Ελληνες, οι 120 ήταν εκτός αρμοδιότητάς του, ανέφερε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικ. Διαμαντούρος, στο περιθώριο της συνόδου των Ευρω-Επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη. Η πλειονότητα των καταγγελιών αφορούσε θέματα μη αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα …..