Προσφεύγει στο Σ. της Επικρατείας κατά Μπέζα, υπέρ Δρυ – Φωτιάδη

0

Παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Ροδόπης με την οποία, έστω και ετεροχρονισμένα, αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Δημοσίου στη λίμνη Βιστονίδα και τις παραλίμνιες εκτάσεις, η Μονή Βατοπεδίου ξεκίνησε δικαστικό αγώνα, επιμένοντας ότι οι επίμαχες εκτάσεις τής ανήκουν…