Προσφεύγουν για το πρόστιμο 12,6 εκατ. ευρώ

0

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ προσφεύγει η εταιρεία MAVA Α.Ε., αντιπρόσωπος της Renault στην Ελλάδα, κατά της αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού που της επέβαλε πρόστιμο 12,6 εκατ. ευρώ για τον καθορισμό, με τη συμφωνία των διανομέων της, των τιμών πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων …..