Προσφυγές για ανατροπή του ΕΤΑΤ

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ του προεδρικού διατάγματος που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ζητούν με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι οργανώσεις των τραπεζοϋπαλλήλων. Στις προσφυγές τους η ΟΤΟΕ καθώς και οι σύλλογοι Εμπορικής και Άλφα ΤΑΠΙΛΤΑΤ χαρακτηρίζουν το διάταγμα του υπουργού Απασχόλησης Σ. Τσιτουρίδη αντισυνταγματικό, παράνομο και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας ειδικότερα ότι τα επικουρικά Ταμεία τους έχουν το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας τους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ …..