Προσφυγές για τις λανθασμένες βάσεις

0

«E» 3/9 Τον δρόμο της Δικαιοσύνης (ακόμη και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) προτίθενται ν ακολουθήσουν αγανακτισμένοι γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους αδικήθηκαν από την γκάφα με τις λανθασμένες βάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης …..