Προσφυγές για βλαστοκύτταρα

0

Σε δικαστική προσφυγή κατά ιδιωτικών μαιευτηρίων, τα οποία χρεώνουν τους γονείς για τη συλλογή ομφαλικού αίματος, προχωρούν επτά τράπεζες βλαστοκυττάρων…