Προσφυγή διεθνών ναυτιλιακών Ενώσεων στο Ευρωδικαστήριο

0

Σημέρα αναμένεται να εξεταστεί στο European Court of Justice (ECJ) στο Λουξεμβούργο η προσφυγή των διεθνών ναυτιλιακών Ενώσεων κατά της Οδηγίας 32/2005 σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για ατυχηματική θαλάσσια ρύπανση ύστερα από την παραπομπή του όλου ζητήματος από το βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο με την αιτιολογία της δικαιοδοσίας εξέτασης ενός τέτοιου ζητήματος που σχετίζεται με το σύνολο της Ε.Ε. …..