Προσφυγή για τη μισθοδοσία καθαριστριών

0

«E» 18/1 Στο Συμβούλιο της Eπικρατείας προσέφυγαν η KEΔKE και ο πρόεδρός της δήμαρχος Kοζάνης Π. Kουκουλόπουλος ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση με την οποία το υπουργείο Παιδείας μετακύλισε στους OTA το βάρος της πληρωμής των 7.824 καθαριστριών των σχολείων …..