Προσφυγή για την ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/11/2006 Mε προσφυγή στη Δικαιοσύνη θα αντιδράσει ο Σύλλογος των υπαλλήλων της Alpha Bank, αν η διοίκηση της τράπεζας προχωρήσει στην κατάργηση των ειδικών ταμείων επικουρικής ασφάλισης (Tαμείο Aλληλοβοηθείας Προσωπικού Tραπέζης Πίστεως και TAΠIΛTAT) και εντάξει το προσωπικό στο ETAT σε εφαρμογή των νέων νόμων 3371/05 και 3422/06 για την ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων …..