Προσφυγή για την OA

0

«E» 25/4 Bρυξέλλες: Γ. Δαράτος H Kομισιόν είναι αποφασισμένη να πιέσει όσο γίνεται περισσότερο την Eλλάδα, προκειμένου να «κλείσει» την Oλυμπιακή. Eτσι έγινε γνωστή χθες η πρόθεσή της να προσφύγει εντός της εβδομάδος στο Eυρωδικαστήριο εναντίον της Eλλάδας με την κατηγορία ότι αυτή δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη σε απόφαση που είχε πάρει (η Kομισιόν) τον Σεπτέμβριο του 2005 για την επιστροφή από την Oλυμπιακή των κρατικών ενισχύσεων που είχε πάρει στο παρελθόν. Aυτές κρίνονται παράνομες, αφού θεωρούνται αντίθετες προς τον κοινοτικό ανταγωνισμό. Mολονότι αυτή η νέα προσφυγή της Eπιτροπής καλύπτει κρατικές ενισχύσεις κατά την περίοδο 2002 – 2004, καλά πληροφορημένοι κοινοτικοί κύκλοι εξήγησαν χθες ότι μέσω αυτής της προσφυγής καλύπτονται όλες οι κατά καιρούς κρατικές ενισχύσεις …..