Προσφυγή γονέα σε δικαστήριο

0

Στα δικαστήρια έκρινε ότι πρέπει να φέρει τις απεργιακές κινητοποιήσεις δασκάλων και καθηγητών ένας γονέας από τη Λυκόβρυση, ο οποίος υψώνοντας λάβαρο «προάσπισης του Συντάγματος» και «δικαιωμάτων της Νεότητας» ζητεί από τον πρόεδρο υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να κηρύξει «άκυρη» και «καταχρηστική» την απεργία. Η αίτηση (με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων) συζητείται σήμερα το μεσημέρι στο δικαστήριο ενώ ο αιτών Στέφ. Τσίπας, πατέρας μιας κόρης της Τρίτης Τάξης του Λυκείου, την κοινοποίησε και στην υπουργό Παιδείας αναφέροντας ότι «η απεργία αυτή πλήττει την πλειοψηφία της σπουδαζούσης νεολαίας, απαξιώνει την Δημοσίαν Εκπαίδευσιν και ισχυροποιεί τον "Κορβανάν" της Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως, αναιρουμένης ούτω της συνταγματικής αρχής καθ’ ην η Παιδεία παρέχεται δωρεάν» …..