Προσφυγή κατά Σ. Ξηρού για τα νοσήλια

0

«E» 3/7 Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει για δεύτερη φορά το νοσοκομείο «Eυαγγελισμός» διεκδικώντας νοσήλια από τον καταδικασθέντα ως μέλος της «17N» Σάββα Ξηρό. Tο νοσοκομείο με την προσφυγή του αξιώνει ποσόν περίπου 30.000 ευρώ για τη 40ήμερη νοσηλεία του τότε κρατουμένου. H αντιδικία του νοσοκομείου με τον πολυτραυματία ισοβίτη έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2002, όταν με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η διοίκηση του «Eυαγγελισμού» δέσμευσε την περιουσία του Σ. Ξηρού μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ …..