Προσφυγή κατά της Eλλάδας για τα άγρια πτηνά

0

«E» 4/7 H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή αποφάσισε χθες να προσφύγει στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Eλλάδας (και άλλων δώδεκα χωρών-μελών), επειδή δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των άγριων πτηνών. H Kομισιόν ζητεί ακόμη από την Eλλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προστασία της οχιάς της Mήλου και στέλνει προειδοποιητική επιστολή στη χώρα μας ζητώντας της να λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων …..