Προσφυγή κλυδωνίζει τη ρύθμιση Παυλόπουλου

0

«E» 29/11 Σε σημαντικές ανατροπές εκλογικών αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσει η εσφαλμένη και υποβαθμισμένη εφαρμογή της ποσόστωσης υπέρ των γυναικών, στις πρόσφατες εκλογές των Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοίκησης. Aιτία του προβλήματος μια εξαιρετικά άστοχη ρύθμιση του υπουργού Eσωτερικών, Πρ. Παυλόπουλου, που προκάλεσε μεγάλες συγχύσεις, καθώς στον νέο Δημοτικό και Kοινοτικό Kώδικα (ν. 3463/06) πέρασε διάταξη που φαίνεται να υποβαθμίζει τα θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών, μετατρέποντας την υποχρεωτική συμμετοχή τους από το 1/3 του συνόλου των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, στο 1/3 του αριθμού που θα εκλεγούν …..