Προσφυγή ΠΟΕ-ΟΤΑ στο ΣτΕ κατά εργοστασίου βιοξήρανσης στην Αττική

0

Στο ΣτΕ προτίθενται να προσφύγουν τα μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για να αποτρέψουν την κατασκευή εργοστασίου βιοξήρανσης στην Αττική…