Προσφυγή στην Ε.Ε. εναντίον ΓΓΕΤ

0

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση προσφεύγουν ερευνητές εγκαλώντας τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για διαβλητές διαδικασίες στην επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια της Ε.Ε. Παράλληλα, εξετάζεται η προσφυγή στην ελληνική Δικαιοσύνη. Ο λόγος των αντιδράσεων είναι ότι σε μεγάλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης –ενδεικτικά, η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 20 έως 30 εκατομμύρια ευρώ για κάθε πρότα