Προσφυγή στην Ε.Ε. για τη ρύπανση του Ασωπού

0

Η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της ρύπανσης του Ασωπού…