Προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο κατά 24 χωρών-μελών

0

Πιέσεις από Κομισιόν για πιο φθηνές συναλλαγές αξιογράφων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 Σε λήψη νομικών μέτρων κατά 24 χωρών-μελών της Ε.Ε. προχώρησε η Κομισιόν επειδή απέτυχαν να ενσωματώσουν εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία τους νέους κανονισμούς στις συναλλαγές αξιογράφων (οδηγία MiFID για τις αγορές μετοχών και ομολόγων), σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής …..