Προσφυγή στο ΣτΕ για την ίδρυση-μεταφορά φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία

0

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η από 1.4.2011 εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, η οποία επιτρέπει την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία (και στρατιωτικά) ακόμη και απέναντι από την κεντρική πύλη των νοσοκομειακών μονάδων.