Προσγειώνουν την Oλυμπιακή

0

«E» 8/2 BPYΞEΛΛEΣ: ΓIΩPΓOΣ ΔAPATOΣ O πρόεδρος του Πρωτοδικείου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων (πρωτοβάθμιο ευρωπαϊκό δικαστήριο) απέρριψε με απόφασή του στις 29 Iανουαρίου αίτηση της Oλυμπιακής Aεροπορίας για αναστολή της υποχρέωσης του ελληνικού κράτους να αναζητήσει από αυτήν τις κρατικές ενισχύσεις που της έχει κατά καιρούς δώσει, όπως προβλέπει απόφαση της Kομισιόν της 14ης Σεπτεμβρίου 2005. H κύρια δίκη για την ακύρωση αυτής της απόφασης είναι σε εξέλιξη …..