Προσλήψεις με συνέντευξη

0

Κατά τα πρότυπα των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα γίνονται οι προσλήψεις στις Ανώνυμες Εταιρείες των δήμων. Αυτό προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εστάλη στην Κεντρική Ενωση Δήμων – Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) …..