Προσλήψεις σε ΔEKO με το νέο καθεστώς

0

Με το νέο καθεστώς θα γίνονται εφεξής οι προσλήψεις στις ΔΕΚΟ ενώ με δύο υπουργικές αποφάσεις -που έχουν εκδοθεί στις 19 Απριλίου και στις 24 Μαρτίου αντίστοιχα- καθορίζονται οι διαδικασίες αλλά και η επιλογή των υποψηφίων από τριμελείς επιτροπές των οικείων φορέων. Το Δ.Σ. ορίζει τρία μέλη που θα αποτελούν την επιτροπή και θα έχει την ευθύνη των προσλήψεων στις εξής ΔΕΚΟ: ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Προαστιακός, ΓΑΙΟΣΕ, Εμπορευματικά Κέντρα, ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ. Οι επιτυχόντες θα προσλαμβάνονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά μηνών. Η πρόσληψη γίνεται με προκήρυξη από τον οικείο φορέα, ενώ οι ενστάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα ημερών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η επιτροπή καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων και τον αποστέλλει στο ΑΣΕΠ …..