Προσπάθεια συμμόρφωσης με κοινοτική οδηγία

0

Εστω και καθυστερημένα, με πολλά προβλήματα και αφού προηγήθηκε η παραπομπή μας στο ΔΕΚ, προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί σε κοινοτική οδηγία του 2000 για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων …..