Πρόστιμα 159.000 ευρώ σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 16/10/2006 Πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από ελέγχους σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ελέγχων που διεξήγαγαν κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για να διαπιστώσουν την εφαρμογή από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Υ.Α Α4-981/Φ.Ε.Κ 754Β/06-06-2005 που όριζε ότι το ποσοστό αύξησης των διδάκτρων και όλων των λοιπών παροχών θα είναι για το σχολικό έτος 2005-2006 3,21% …..