Πρόστιμα 33,5 εκατ. ευρώ σε τράπεζες

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26/7/2007 Στην επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους 33,53 εκατ. ευρώ προχώρησε η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας. Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδας προέβη στις κυρώσεις, αφού εξέτασε πορίσματα ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των εποπτευομένων ιδρυμάτων, των διατάξεων περί διαφάνειας συναλλαγών, καθώς και της τήρησης των διαδικασιών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες …..