Πρόστιμα 63.000 € σε ΑΧΕΠΕΥ και ΑΕΛΔΕ για χρηματιστηριακές παραβάσεις από την Ε.Κ.

0

22 Φεβρουαρίου 2007 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε σήμερα το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΔΕΣ για την εισαγωγή νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών της στο Χρηματιστήριο καθώς και εκείνο της CENTRIC MULTIMEDIA AE για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών της στο Χρηματιστήριο …..