Πρόστιμα 80.000 € από την ΕΚ και πράσινο φως στις Δημόσιες Προτάσεις Λαϊκής για Marfin και Εγνατία

0

27 Οκτωβρίου 2006 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας για την απόκτηση μετοχών της Marfin Financial Group Συμμετοχών, και για την απόκτηση μετοχών και ομολογιών της Εγνατίας Τράπεζας. Επίσης η ΕΚ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της EUROSEC AXE, διότι έχει διακόψει τη λειτουργία της για διάστημα έξι μηνών …..