Πρόστιμα από την ΑΠΔΠΧ για αποστολή spam

0

Δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ επέβαλε με την υπ΄ αριθμ. 29/2010 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εταιρεία λόγω της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) και φαξ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει…