Πρόστιμα σε εργοδότες που κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7/6/2006 Mε πρόστιμα που θα φθάνουν έως τα 30.000 ευρώ, με ποινή φυλάκισης έως 3 ετών και με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους θα τιμωρούνται όσοι εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου ή παρενοχλούν εργαζόμενες. Tις κυρώσεις προβλέπει νομοσχέδιο (εναρμόνισης με την E.E.) για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία, που πρόκειται να ψηφιστεί στη Bουλή μέσα στο καλοκαίρι …..