Πρόστιμα σε εισηγμένες και χρηματιστηριακές

0

«E» 18/5 «Καμπάνες» σε φυσικά πρόσωπα, σε εισηγμένες και σε χρηματιστηριακές εταιρείες «έριξε» χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πιο αναλυτικά, το διοικητικό συμβούλιο της αρμόδιας εποπτικής αρχής επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ στην ΑΧΟΝ ΑΧΕ και 6.000 ευρώ στην Investment Analysis ΑΕΠΕΥ, διότι ύστερα από έλεγχο προέκυψε ότι είχαν παραβιάσει τη χρηματιστηριακή νομοθεσία…..