Πρόστιμα σε τράπεζες

0

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε διάστημα δύο μηνών (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2006) επέβαλε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε τράπεζες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας (παραβίαση ωραρίου εργασίας, μη καταβολή υπερωριών και αδειών κ.ά.). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΣΕΠΕ στο διάστημα αυτό έγιναν 2.000 έλεγχοι και επανέλεγχοι σε τράπεζες.