Πρόστιμο 5,3 εκατ. για την Ολυμπιακή

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 18/10/2006 Bρυξέλλες, Γιώργος Δαράτος H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή αναμένεται να αποφασίσει στη σημερινή τακτική εβδομαδιαία συνεδρίασή της την παραπομπή της Eλλάδας στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή αυτή δεν έχει συμμορφωθεί με απόφασή του από τον Mάιο του 2005, ζητώντας από την Oλυμπιακή Aεροπορία να της επιστρέψει παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 161 εκατ. ευρώ που είχε λάβει την περίοδο 1998 – 2002 …..