Πρόστιμο για παράνομη επιβολή ποινής προεξόφλησης δανείου

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 31 Ιουλίου 2007 Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.500 ευρώ στην εταιρεία SFS Finance A.E. από το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Παπαθανασίου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επώνυμη καταγγελία καταναλώτριας, στην οποία η ανωτέρω εταιρεία επέβαλε ποινή προεξόφλησης καταναλωτικού δανείου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας …..