Πρόστιμο στον «Τειρεσία» και στη Γενική Τράπεζα

0

ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ δανειοληπτών, με την καταχώριση των στοιχείων τους στο σύστημα Τειρεσίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, καλούνται τώρα να πληρώσουν τόσο η Γενική Τράπεζα όσο και η εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε. Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο προαναφερόμενες εταιρείες γιατί με την καταχώριση των στοιχείων δύο ιδιωτών- του δανειολήπτη και του εγγυητή προσέβαλαν την πιστοληπτική ικανότητά τους …..