Πρόσβαση στα αρχεία υιοθεσίας για τα θετά παιδιά

0

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Πρόσβαση στα αρχεία υιοθεσίας που διατηρούν δημόσιες υπηρεσίες έχουν τα θετά παιδιά. Το πράσινο φως άναψε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έκρινε ότι τα υιοθετημένα παιδιά, προκειμένου να εντοπίσουν τους φυσικούς τους γονείς, έχουν δικαίωμα μετά την ενηλικίωσή τους να πληροφορούνται όλα τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες ή και ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται σε αυτές και τα αφορούν…