ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΕΝΕΤΑΞΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ

0

Η Πρόνοια των κληρικών στο Δημόσιο ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Νέο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο και προώθηση των διαδικασιών για τις εντάξεις των ειδικών ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απασχολούν το υπουργείο Απασχόλησης. Ήδη έχουν σταλεί από την ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης επιστολές στα υπό ένταξη ασφαλιστικά ταμεία για να διατυπώσουν τη θέση τους. Όσον αφορά το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων θα προβλέπεται η ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας των Κληρικών στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (σ.σ.: καταβάλλει την εφάπαξ αποζημίωση) και η ένταξη του κλάδου ασθενείας του Ταμείου των Λιμενεργατών στο ΙΚΑ. Αλλαγές θα υπάρξουν και στο πλαίσιο της αξιοποίησης της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται να μπορούν να επενδύουν χωρίς προηγούμενη άδεια το 28% από το 23% των διαθεσίμων τους …..