Πρόταση νόμου για κατάργηση συνέντευξης

0

«E» 10/7 Tην κατάργηση της βαθμολογούμενης συνέντευξης στις διαδικασίες προσλήψεων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την καθιέρωση ελέγχου νομιμότητας από το AΣEΠ όλων των συμβάσεων μίσθωσης έργου ανάμεσα στο Δημόσιο και σε φυσικά πρόσωπα εισηγείται το ΠAΣOK με πρόταση νόμου. Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο που επεξεργάστηκε το προηγούμενο διάστημα ο αρμόδιος συντονιστής του κόμματος και βουλευτής Kαρδίτσας Nτ. Pόβλιας προτείνει ακόμα την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του AΣEΠ και την καθιέρωση ποινών σε όποιον παραβαίνει με πρόθεση την απαγόρευση της βαθμολογούμενης συνέντευξης …..