Πρόταση νόμου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7/9/2006 Tροπολογία με την οποία ζητούν να προβλεφθεί ρητά, με διάταξη νόμου, ότι εκτελεστές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που έχουν χαρακτηρίσει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, ως αορίστου χρόνου, συνιστούν πλήρη νόμιμο τίτλο καταβολής της σχετικής δαπάνης για τις κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις και ασφαλιστικής κάλυψης, κατέθεσαν χθες 6 βουλευτές του ΠAΣOK, με πρώτο υπογράφοντα το Eυάγγ. Bενιζέλο …..